KONTAKT

HOME

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r. o. je nástupnickou organizací bývalého Energoprojektu Praha, závod Přerov. Tento závod vznikl již v roce 1961 a soustavně se věnuje problematice energetických staveb, projekci všech druhů inženýrských sítí na území Čech a Moravy. Součástí činnosti firmy mimo vlastní projekční činnost je i inženýrská činnost pro vyřízení územního rozhodnutí a stavební povolení.
Jedná se především o zdroje tepla, výměníkové a oběhové stanice, tepelné napáječe, směšovací a redukční stanice, všechny druhy inženýrských sítí – vodovody, kanalizace, plynovody, doprovodné přeložky inženýrských sítí, dopravní stavby a pozemní stavby všeho druhu, administrativní a průmyslové budovy, čistírny odpadních vod.