KONTAKT

ČINNOST

NABÍZÍME


 • Pronájem nebytových prostor
 • Projektovou dokumentaci všech stupňů
 • Inženýrskou činnost
 • Rekonstrukce a modernizace objektů
 • Zajištění dodávek staveb na klíč
 • Oceňování nemovitostí vč. odborných posudků
 • Poradenskou činnost
 • Reprografické práce
 

V OBORECH


Teplárenství

Vodní a parní sítě, dálkové napáječe, výměníkové stanice, ústřední vytápění, redukční stanice, rekonstrukce a modernizace tepelných sítí, výtopny, teplárny, odsíření.

Pozemní a průmyslové stavitelství

Občanské stavby, bytové a občanské vybavenosti, rekonstrukce, modernizace, interiéry, skladovací, garážovací a manipulační objekty.

Inženýrské stavitelství

Rozvody plynu, plynofikace obcí a měst, plynové kotelny, dopravní a inženýrské sítě, rozvody vody, kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, likvidace a skládky domovního odpadu, odkaliště a skládky popela, zemní hráze, plnící stanice zemního plynu pro automobilovou dopravu.

Posuzování vlivu staveb na životní prostředí dle zák. 244/92 (EIA).


PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

   
 • Projektová činnost v investiční výstavbě
 • Inženýrská a konsultační činnost v investiční výstavbě
 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb, investiční výstavbě a nákupu a prodeje nemovitostí
 • Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
 • Nákup a prodej nemovitostí
 • Pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb spojených s pronájmem mimo činnosti uvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1-3 zákona č. 455/91 Sb.
 • Kopírovací práce
 • Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)
 • Účetní práce - vedení účetnictví